"I mange år snorket jeg så mye mens jeg sov at det ble et stort problem for de rundt meg.  Jeg vurderte utredning for “snorkeoperasjon”, men ble fra ulike hold advart mot for store forhåpninger. I tillegg til en ganske høy pris og eventuell risiko ved et inngrep, kunne en oppleve at operasjon ikke ville ha ønsket effekt eller at operasjon måtte gjentas etter kortere eller lengre tid.


Da jeg fikk høre om SomnoMed, hørtes det interessant ut selv om jeg aldri har fått diagnosen Søvnapnè. Selve tannundersøkelsen gikk meget raskt, og avstøp av tanngarden min ble gjort samtidig. Etter kort tid kunne jeg hente min søvnapnèskinne hos tannlegen. Jeg fikk god instruksjon om bruken som er svært enkel.

Første natt med skinnen satte jeg mobiltelefonen på lydopptak for å selv lytte til effekten. Jeg måtte sette volumet på full styrke bare for å konstatere at jeg kunne høre rolige og jevne pustelyder. Samme testen utførte jeg andre natten, men da uten skinnen i bruk. For å høre dett opptaket, var det unødvendig å gjøre noe med volumet. Den sedvanlige snorkestøyen var godt gjenkjennelig. Jeg ble meget overrasket over hvilken effekt skinnen hadde allerede fra første natten.

Jeg har hatt skinnen siden 2012. Søvnkvaliteten har blitt svært bedre for meg selv, men ikke minst også for min kone. Bonusen er at den allerede var inntjent etter første ferieuke da vi klarte oss med ett hotellrom i stedet for to.

Jeg har anbefalt søvnapnèskinnen til flere som også er meget overrasket og fornøyd med den gode effekten den har på søvn og ekteskap."

Harald Hansteen Hauge (64)

 

 

                                                                                

"I mange år snorket jeg så mye mens jeg sov at det ble et stort problem for de rundt meg.  Jeg vurderte utredning for “snorkeoperasjon”, men ble fra ulike hold advart mot for store forhåpninger. I tillegg til en ganske høy pris og eventuell risiko ved et inngrep, kunne en oppleve at operasjon ikke ville ha ønsket effekt eller at operasjon måtte gjentas etter kortere eller lengre tid.


Da jeg fikk høre om SomnoMed, hørtes det interessant ut selv om jeg aldri har fått diagnosen Søvnapnè. Selve tannundersøkelsen gikk meget raskt, og avstøp av tanngarden min ble gjort samtidig. Etter kort tid kunne jeg hente min søvnapnèskinne hos tannlegen. Jeg fikk god instruksjon om bruken som er svært enkel.

Første natt med skinnen satte jeg mobiltelefonen på lydopptak for å selv lytte til effekten. Jeg måtte sette volumet på full styrke bare for å konstatere at jeg kunne høre rolige og jevne pustelyder. Samme testen utførte jeg andre natten, men da uten skinnen i bruk. For å høre dett opptaket, var det unødvendig å gjøre noe med volumet. Den sedvanlige snorkestøyen var godt gjenkjennelig. Jeg ble meget overrasket over hvilken effekt skinnen hadde allerede fra første natten.

Jeg har hatt skinnen siden 2012. Søvnkvaliteten har blitt svært bedre for meg selv, men ikke minst også for min kone. Bonusen er at den allerede var inntjent etter første ferieuke da vi klarte oss med ett hotellrom i stedet for to.

Jeg har anbefalt søvnapnèskinnen til flere som også er meget overrasket og fornøyd med den gode effekten den har på søvn og ekteskap."

Harald Hansteen Hauge (64)