Rotfylling

Rotfylling er en nødvendig behandling som gjøres dersom nerven i tannen er infisert av bakterier eller betent. Dype fyllinger, store hull i tennene, skade/slag mot tannen eller andre påkjenninger for tannen er årsaker til at det er behov for en rotfylling.Tannen kan ved noen tilfeller være helt symptom fri, men vanligvis opplever man symptomer som; som tannverk, kraftig reaksjon på kaldt/varmt, fargeforandring eller at tannen er øm og høy å tygge på. Diagnosen stilles ved hjelp av klinisk undersøkelse og røntgenbilde av tannens rot.

Selve rotfyllingen gjennomføres ved 1-2 besøk. Dette varierer utifra om tannens nerve er betent eller ikke. Behandlingen utføres med lokalbedøvelse dersom nerven fortsatt er levende. Slik foregår behandlingen:
 1. Tannen bores til den infiserte nerven.
 2. Nerven fjernes med spesielle instrumenter og spesielle filer renser rotkanalene grundig.
 3. Antibakteriell skyllevæske
 4. Bakteriedrepende middel i de rensede rotkanalene før rotfyllingen ferdiggjøres(dersom betent)
 5. Kanalen(e) fylles(tannen kan ha flere kanaler)
 6. Tannen repareres så med en fylling eller en krone.

Den rotfylte tannen kontroleres årlig med røntgenbilde. Komplikasjoner kan oppstå opptil flere år etter at rofyllingen er gjort. Det er viktig å kontrollere at det ikke oppstår en oppblussing av infeksjonen, eller at tannen frakturerer. Ved kompliserte tilfeller må rotfyllingsbehandlingen henvises til rotfyllingsspesialister.

Les mer om Sendoline


Bilderesultat for rotfylling


Rotfylling er en nødvendig behandling som gjøres dersom nerven i tannen er infisert av bakterier eller betent. Dype fyllinger, store hull i tennene, skade/slag mot tannen eller andre påkjenninger for tannen er årsaker til at det er behov for en rotfylling.Tannen kan ved noen tilfeller være helt symptom fri, men vanligvis opplever man symptomer som; som tannverk, kraftig reaksjon på kaldt/varmt, fargeforandring eller at tannen er øm og høy å tygge på. Diagnosen stilles ved hjelp av klinisk undersøkelse og røntgenbilde av tannens rot.

Selve rotfyllingen gjennomføres ved 1-2 besøk. Dette varierer utifra om tannens nerve er betent eller ikke. Behandlingen utføres med lokalbedøvelse dersom nerven fortsatt er levende. Slik foregår behandlingen:
 1. Tannen bores til den infiserte nerven.
 2. Nerven fjernes med spesielle instrumenter og spesielle filer renser rotkanalene grundig.
 3. Antibakteriell skyllevæske
 4. Bakteriedrepende middel i de rensede rotkanalene før rotfyllingen ferdiggjøres(dersom betent)
 5. Kanalen(e) fylles(tannen kan ha flere kanaler)
 6. Tannen repareres så med en fylling eller en krone.

Den rotfylte tannen kontroleres årlig med røntgenbilde. Komplikasjoner kan oppstå opptil flere år etter at rofyllingen er gjort. Det er viktig å kontrollere at det ikke oppstår en oppblussing av infeksjonen, eller at tannen frakturerer. Ved kompliserte tilfeller må rotfyllingsbehandlingen henvises til rotfyllingsspesialister.

Les mer om Sendoline


Bilderesultat for rotfylling