SomnoMed

Hva forårsaker obstruktiv søvnapné?Obstruktiv søvnapné(OSA) er en farlig søvn-pusteforstyrrelse. Svelgmuskulatur og tunge sovner inn under søvn, og blokkerer luftveiene. Gjentatte pustestanser- opptil 600 ganger per natt - er følgen. Hjernen reagerer med å sende ut vekkesignaler for ikke å kveles, noe som sen sovende selv ikke merker. Pustingen fortsetter igjen med gjesping etter luft, og dermed oppstår også svært høylytte snorkelyder. De gjentatte vekkereaksjonene fører til en ikke- restituerende søvn og helseproblemer relatert til denne tilstanden. Om morgenen våkner pasientene trette og ikke-uthvilte, plaget av dagtretthet og konsentrasjonsmangel, noe som kan føre til den farlige mikrosøvnen under kjøring.

Les mer om søvnapné her.

SomnoDent-søvnapnéskinne

SomnoDent-søvnapnéskinne som produseres individuelt etter mål til behandling av moderat til middels obstruktivt søvnapné, forhindrer pustestans mens du sover. Den består av en øvre og nedre tannskinne og en unik, patentert finnedesign som muliggjør vanlig åpning og lukking av munnen.
Skinnen skyver underkjeven forsiktig fremover, og strammer dermed det myke vevet og musklene til de øvre luftveiene.
Dermed forblir luftveiene åpne under søvn. Vibrasjon i vevet som forårsakes av pustingen i de øvre luftveien- den vanligste årsaken til høylytt snorking- forhindres også.


Ofte stilte spørsmål om søvnapnéskinne

Når brukes SomnoDent-søvnapnéskinne?
Du bruker den bare når du sover. SomnoDent-søvnapnéskinne er unik fordi du kan lukke leppene når du bruker den til forskjell fra andre skinner på markedet.

Er det garanti?
Ja. For SomnoDent-søvnapnéskinner gjelder vanlige regler på 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og bruddskader, slik at du kan stole helt og fullt på produktet.

Hva skjer når jeg har en bro eller bruker gebiss?
Hos pasienter med kroner eller broer tilpasses enheten slik at kronene og broene ikke tar skade. Også hos pasienter med del-eller helproteser kan enheten brukes. Spør tannlegen om skinnen er egnet i frhold til tanntilstanden din.

Hva gjør tannlegen?
Tannlegen undersøker tennene og munnen grundig, og bekrefter kanskje også kjevens helsetilstand ved hjelp av et røntgenbilde. I tillegg vil tannlegen også avgjøre om skinnen er egnet i forhold til tanntilstanden din. Det er nødvendig med tannavtrykk for å lage søvnapnéskinnen. Avtrykkene sendes til vårt labratorium hvor skinnen lages i henhold til disse målene. Tannlegen viser deg hvordan du kan sette på og ta av enheten på egenhånd.


                                                      Kilde: SomnoMed pasientfolder

Hva forårsaker obstruktiv søvnapné?Obstruktiv søvnapné(OSA) er en farlig søvn-pusteforstyrrelse. Svelgmuskulatur og tunge sovner inn under søvn, og blokkerer luftveiene. Gjentatte pustestanser- opptil 600 ganger per natt - er følgen. Hjernen reagerer med å sende ut vekkesignaler for ikke å kveles, noe som sen sovende selv ikke merker. Pustingen fortsetter igjen med gjesping etter luft, og dermed oppstår også svært høylytte snorkelyder. De gjentatte vekkereaksjonene fører til en ikke- restituerende søvn og helseproblemer relatert til denne tilstanden. Om morgenen våkner pasientene trette og ikke-uthvilte, plaget av dagtretthet og konsentrasjonsmangel, noe som kan føre til den farlige mikrosøvnen under kjøring.

Les mer om søvnapné her.

SomnoDent-søvnapnéskinne

SomnoDent-søvnapnéskinne som produseres individuelt etter mål til behandling av moderat til middels obstruktivt søvnapné, forhindrer pustestans mens du sover. Den består av en øvre og nedre tannskinne og en unik, patentert finnedesign som muliggjør vanlig åpning og lukking av munnen.
Skinnen skyver underkjeven forsiktig fremover, og strammer dermed det myke vevet og musklene til de øvre luftveiene.
Dermed forblir luftveiene åpne under søvn. Vibrasjon i vevet som forårsakes av pustingen i de øvre luftveien- den vanligste årsaken til høylytt snorking- forhindres også.


Ofte stilte spørsmål om søvnapnéskinne

Når brukes SomnoDent-søvnapnéskinne?
Du bruker den bare når du sover. SomnoDent-søvnapnéskinne er unik fordi du kan lukke leppene når du bruker den til forskjell fra andre skinner på markedet.

Er det garanti?
Ja. For SomnoDent-søvnapnéskinner gjelder vanlige regler på 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og bruddskader, slik at du kan stole helt og fullt på produktet.

Hva skjer når jeg har en bro eller bruker gebiss?
Hos pasienter med kroner eller broer tilpasses enheten slik at kronene og broene ikke tar skade. Også hos pasienter med del-eller helproteser kan enheten brukes. Spør tannlegen om skinnen er egnet i frhold til tanntilstanden din.

Hva gjør tannlegen?
Tannlegen undersøker tennene og munnen grundig, og bekrefter kanskje også kjevens helsetilstand ved hjelp av et røntgenbilde. I tillegg vil tannlegen også avgjøre om skinnen er egnet i forhold til tanntilstanden din. Det er nødvendig med tannavtrykk for å lage søvnapnéskinnen. Avtrykkene sendes til vårt labratorium hvor skinnen lages i henhold til disse målene. Tannlegen viser deg hvordan du kan sette på og ta av enheten på egenhånd.


                                                      Kilde: SomnoMed pasientfolder