Vi tilbyr

 • Allmenn tannlegepraksis
 • Fyllingsterapi med hvite fyllinger - vi er en amalgamfri klinikk
 • Bleking av tenner med hjemmebleking med tilpassede skinner
 • Estetisk tannbehandling: porselensfasader og reparasjoner i plast
 • Behandling av tannkjøttssykdommer
 • Kroner, broer, proteser
 • Rotfyllinger
 • Samarbeid med spesialister (www.spesdent.no og www.kirurgiklinikken.no)   
 • Akuttbehandling ved smerter, knekt tann eller fylling
 • SomnoMed snorkeskinner for pasienter med søvnapné
 • Inman Aligner www.inmanaligner.com
 • Allmenn tannlegepraksis
 • Fyllingsterapi med hvite fyllinger - vi er en amalgamfri klinikk
 • Bleking av tenner med hjemmebleking med tilpassede skinner
 • Estetisk tannbehandling: porselensfasader og reparasjoner i plast
 • Behandling av tannkjøttssykdommer
 • Kroner, broer, proteser
 • Rotfyllinger
 • Samarbeid med spesialister (www.spesdent.no og www.kirurgiklinikken.no)   
 • Akuttbehandling ved smerter, knekt tann eller fylling
 • SomnoMed snorkeskinner for pasienter med søvnapné
 • Inman Aligner www.inmanaligner.com