Klinisk fotografering
 

Dokumentasjon med kliniske fotos

Vi tar mye bilder/foto av tenner her på klinikken. Dette er til dokumentasjon. Av og til sier et bilde mer enn tusen ord.

  
Skriv ut